Isnin, 26 Januari 2009

Pindaan AUKU 2009

Bagi memurnikan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 2009, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan pemimpin-pemimpin mahasiswa untuk memberi penerangan mengenainya. Dan, saya kira keputusan saya ambil untuk menghadiri taklimat pindaan AUKU di saat-saat akhir merupakan keputusan yang tepat. Input yang diperolehi hasil penerangan dan sesi soal jawab bersama dengan individu-individu penting yang terlibat dalam pindaan AUKU melihatkan satu budaya yang sihat dan harus diimplementasikan dalam kehidupan seharian selaku mahasiswa.

Bertempat di PICC, Putrajaya, penerangan telah disampaikan oleh Prof Dr Shaik Md Noor Alam Bin S.M Hussain daripada Universiti Putra Malaysia (UPM) yang merupakan salah seorang individu penting dalam pindaan AUKU yang terbaru. Untuk pengetahuan mahasiswa/i, akta pindaan 2009 akan bermula secara rasmi pada 1 Februari 2009. Taklimat ini dihadiri oleh universiti-universiti yang berada di zon tengah (UKM, UPM, UPNM, UM,UTM KL dan beberapa lagi IPTA)

Antara bahagian-bahagian penting yang saya ketengahkan disini adalah

# Syeksyen 15 (yang baharu) Hak Berpersatuan.

1) Seseorang pelajar Universiti boleh menjadi ahli mana-mana persatuan, pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang, dalam/luar Universiti, dalam atau luar Malaysia, kecuali :

a) mana-mana parti politik, dalam atau luar negara

b) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang, dalam atau luar Malaysia

c) mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang ditetapkan oleh Menteri, selepas berunding dengan Lembaga dan diberitahu secara bertulis kepada Naib Cancelor sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau universiti.

Pertubuhan badan dan kumpulan pelajar yang ditubuhkan di bawah perlembagaan turut diberi hak yang sama dan tertakluk kepada sekatan yang sama.

Selepas Menteri menyatakan/menamakan kepada Naib Canselor pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang ditetapkan beliau sebagai tidak sesuai adalah menjadi tanggungjawab Naib Canselor untuk menyampaikan kepada pelajar, atau pertubuhan pelajar berkenaan

Pengecualian : Naib Canselor boleh, atas permohonan pelajar, mengecualikan pelajar itu daripada peruntukan 15(1)(a)

*contoh : ahli politik menjadi pelajar

Tiada ulasan: